Produktion

DVS Production - Är massproducent av artiklar till b.la. personbilsindustrin. Denna produktion är samtidigt en test och utvecklingsverkstad för DVS-Gruppens maskiner.

Fröhlich - Legotillverkning av b.la. navhubbar, för tung fordonsindustri, enligt Industry 4.0  även kallat fjärde industriella revolutionen. All avverkande bearbetning sker i maskiner levererade från Pittler. Hantering av artiklar sköts helt automatiskt, via förarlösa truckar, från ämne till färdig artikel. Information av samtliga artiklars status loggas i ett centralt datasystem. 


Service

WMS utför maskinuppgraderingar, renoveringar och processoptimeringar. Även av maskinen av fabrikat utanför DVS-Gruppen.